Проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги в Община Севлиево

Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и изключително от служителите на Общинска администрация с цел подобряване на административното обслужване на гражданите.

Въпросите отбелязани със * са задължителни за попълване!

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА ! 

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

5. Информацията на таблото на Центърa за административно обслужване е:

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

7. Информацията, която получихте от служителите на Центърa за административно обслужване е:

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Полето е задължително за попълване!

Бихме се радвали, ако отговорите и на следните въпроси:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input